Kurumsal Destek

Kurumsal Destek

Diyarbakır

12/2019 – 12/2020

Sivil Toplum Destek Vakfı’nın Kurumsal Destek hibe programı kapsamında 12 ay süreyle kurumsal kapasitenin arttırılması ve idari giderlerin karşılanması çerçevesinde bir proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında fiziki şartları daha elverişli bir mekana geçilmiş, muhasebe giderleri karşılanmış, taşınabilir bir ses sistemi edinilmiştir. Bu destek sayesinde atölyeler, eğitimler ve diğer faaliyetler özellikle dezavantajlı gruplara yönelik arttırılmış, farklı kurumlar ile ortaklıklar geliştirilmiş ve projeler yürütülmüştür.