Daha Güçlü, Daha Şeffaf

Eğitim

Diyarbakır

19/06/2019, 22-23/07/2019, 29/11/2019, 19/06/2020

Hayata Gülümse Derneği tarafından yürütülen bu projede katılımcı olarak yer aldık. Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların kapasitelerinin arttırılarak daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar oluşturulmasına; bu yolla demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.